Master Challenge

Master Challenge

Don’t limit your challenges

Challenge your limits

You know what you want and the direction you want to go, if necessary against the tide

You motivate and inspire children, parents and colleagues

You’ve got a clear vision en connect consequences to it

You’re proud of who you are and you leave tracks for every child

Become master, be master

Take part of the Master Challenge

LEARN TO FLY AND GLOW!!!

 

Van start- naar basisbekwaam met Master Challenge

Als leerkracht maak jij het verschil.

Jouw ontwikkeling en hoe je daar vorm aan geeft, heeft direct zijn effect op kinderen. Leren kijken naar jezelf, ontdekken en verwoorden waar jij voor staat.

Tijdens Master Challenge leer je eigenaarschap te nemen voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Vanuit  jouw normen en waarden leg je de relatie met die van de ander;  je collega’s, ouders, kinderen, een team.

 

Een vierdaagse training die als volgt is opgebouwd

Dag 1 (1/2  dag)→ Ik in relatie tot mezelf. Jezelf kennen is de sleutel voor verdere ontwikkeling. Ken je krachten en je challenges. Leer deze te herkennen en durf deze te benoemen. Dit binnen de veilige omgeving van de groep en de deskundigheid van Master Challengers  waarin vertrouwen een voorwaarde is.

Dag 2 → Ik in relatie tot de ander. De dag wordt gestart vanuit het thema van de 1ste dag en in de ochtend wordt de overgang gemaakt naar de ander. Je gaat gebruik maken van jouw krachten en jouw challenges en deze inzetten. Passende werkvormen verleiden je om je open te stellen voor de ander en daarbij naar jezelf te kijken.

Dag 3→ Ik in relatie tot mijn omgeving/maatschappelijke opdracht. Je ervaart het werken in teamverband en hoe je jezelf hierin kunt tegenkomen. Hoe blijf je vanuit je eigen krachten en challenges bij jezelf ook onder groepsdruk, zonder de ander tekort te doen. Werken vanuit jouw en gedeelde passie staat hierbij centraal.

Dag 4 ( ½ Dag) → afronding van het traject. We reflecteren op de afgelopen drie dagen en spreken met elkaar af hoe het vervolg eruit ziet. Dit kan zijn een leernetwerk of andere intervisie mogelijkheden. Jij bent eigenaar van jouw ontwikkeling. Je maakt concreet hoe je hierin jouw verantwoordelijkheid pakt.

Na Master Challenge

Master Challenge is het startpunt. Het vervolg wordt door besturen op verschillende manieren vorm gegeven. Maar altijd met als doel het basisbekwaam zijn. Een van de manieren waarop dit vorm gegeven kan worden is een leernetwerk met de groep waarmee je Master Challenge ondernomen hebt.

Ben je nieuwsgierig geworden en ben je een ervaren leerkracht, directeur of op een andere manier betrokken bij onderwijs… We bieden Master Challenge ook op maat aan. Neem vrijblijvend contact op met Anke of Resi.